Transport intern și internațional de marfă

Politica de confidențialitate

Compania BENEFALVAN V.M. SRL vă mulțumește pentru interesul față de serviciile sale și vă informează că scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a explica ce date cu caracter personal prelucrează, de ce anume și în ce modalitate le prelucrează, precum și drepturile dvs. și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, compania BENEFALVAN V.M. SRL este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și, implicit, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Prin vizitarea site-ului, solicitarea unei cotații de transport, achiziționarea serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate.

Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Compania BENEFALVAN V.M. SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale, iar cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea formularului solicitare cotație de pe site), pentru următoarele scopuri:

- Pentru solicitarea unei cotații;

- Pentru evidența comenzilor de transport;

- Pentru emiterea facturilor;

- Pentru comunicarea cu dvs.;

- Pentru servicii de curierat și poștă;

- Pentru transferuri bancare;

- Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs.);

- Pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

În raport cu scopurile de mai sus, compania BENEFALVAN V.M. SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: NUME ȘI PRENUME, E-MAIL, NUMĂR TELEFON, SEMNĂTURA, FUNCȚIA, ALTE DATE COMUNICATE DE DVS. ÎN MOD VOLUNTAR ÎN FORMULARELE DE PE SITE (MESAJ ȘI SOLICITARE COTAȚIE).

Compania BENEFALVAN V.M. SRL nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele deținute și administrate de către operator în România.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, în funcție de legislația arhivistică aplicabilă (nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi). Transferul de date cu caracter personal către un stat terț se va face conform prevederilor contractuale și poate avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul, asigură un nivel de protecție adecvat. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, împuterniciți ai operatorului, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: Strada Uranus nr. 1, ap. 86, Baia Mare, Maramureș, România, cod poștal 430054 sau pe adresa de e-mail: contact@benefalvanvm.com.

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, care le-au fost încălcate.

Compania BENEFALVAN V.M. SRL poate actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acesteia.

Benefalvan V.M.

Membru al Uniunii Societăților de Expediții din România - USER

©2022 USER All rights reserved.

Contact

Rețele sociale